Evenementen - Sportkampen


In de schoolvakanties worden er regelmatig sportkampen georganiseerd op Ring Pass door Movella Hockeyschool.  
Movella organiseert door het jaar heen elke zondagochtend extra techniektrainingen voor de jeugd. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Nationele Sportkampen organiseert aan het begin van de zomervakantie een sportkamp op Ring Pass. Ook organiseren Dames 1 of Heren 1 soms leuke hockeyclinics voor de jeugd. 

Aankondigingen zijn te vinden bij Nieuwsberichten op de website en in de App. 

Op deze pagina is verder informatie te vinden over de bekende D-kampen en de regels om deel te nemen aan hockeytoernooien.


Hockey-kampen voor de D-jeugd

Ring Pass organiseert (bijna) elk jaar voor de D-jeugd een hockeykamp in de herfstvakantie. Voor de D-jeugd is dit kamp vol avontuur, verrassingen en hockeyplezier in Nederland. 

Wil je meer informatie over een van de kampen of wil je je opgeven als vrijwilliger om mee te gaan als kampleiding stuur dan een mail naar de hockeycommissie Jeugd.  


Algemene regels over het deelnemen aan Toernooien

Het Bestuur vindt het belangrijk dat alle jeugdteams worden gestimuleerd om jaarlijks aan een eigen of ander toernooi deel te nemen.

Ring Pass zelf organiseert de Saturnus Toernooien voor Indoor en Outdoor  in samenwerking met de Rabobank. De Saturnus Toernooien beslaat alle junioren niveaus (A t/m F jeugd) en wordt voor een aantal onderdelen met dubbele toernooidata georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de Saturnus pagina.
 
Regels voor Jeugdtoernooien
Voor de teams in de leeftijdsklassen A, B, C en D (de 'jeugd') geldt dat de teams in de breedtesport van de club een bijdrage ontvangen voor het inschrijfgeld voor één toernooi tot een maximum van €175. De kosten kunnen door de coach gedeclareerd worden middels het declaratieformulier (klik hier voor het webformulier)

Top- en opleidingsteams komen niet voor een bijdrage in aanmerking, omdat er al heel veel voor deze teams wordt geregeld. De teams in de leeftijdsklassen E en F worden door de Jongste Jeugd Commissie voor toernooien ingeschreven. Deze commissie betaalt ook de inschrijfgelden.

Meerdaagse Toernooien
Uitsluitend de oudere jeugdlijnen A en B (15-18 jaar) krijgen in principe toestemming voor deelname aan een meerdaags toernooi. Tijdens deelname aan (meerdaagse) toernooien gelden de volgende "gedragsregelsā€:
  • er wordt tijdens het toernooi fatsoenlijk gedrag verwacht
  • de kinderen dienen zelf zakgeld mee te nemen, de meeste maaltijden zijn inbegrepen in de deelnemingskosten
  • (bij meerdaagse: de maaltijd op de dag van aankomst moet soms zelf geregeld en betaald worden)
  • (bij meerdaagse: er wordt geslapen in zelf meegebrachte tenten)
  • het gebruik van alcohol is verboden
  • het gebruik van drugs is verboden.
Bij het niet naleven van deze punten (ter beoordeling van de begeleiding) zullen spelers of speelsters direct naar huis gestuurd worden; dit op eigen kosten! Ouders zullen hier direct over worden ingelicht.

Praktische zaken bij uittoernooien, zoals het vervoer, adressen en telefoonnummers e.d., worden per team geregeld en is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende teambegeleider. Zoals gebruikelijk zullen ouders worden gevraagd het vervoer te helpen verzorgen, de daaraan verbonden kosten worden hoofdelijk omgeslagen.

Meer informatie te verkrijgen via de Hockeycommissie Jeugd & Topsport