Vertrouwenscontactpersoon (VCP)


Ongewenste omgangsvormen kunnen overal voorkomen en hebben met macht, of beter gezegd, met machtsmisbruik te maken. De aard hiervan kan verschillen: pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (naar godsdienst, sekse, leeftijd of etniciteit).

Ring Pass Delft wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken. We doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er incidenten en gebeurtenissen zijn waarbij ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen Ring Pass Delft willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Ring Pass Delft een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Het bestuur heeft hiervoor Saskia Bodde en Marcha van de Ven bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders, teamleden en commissieleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
 1. toestemming voor hebt gegeven
 2. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan is de vertrouwenscontactpersoon verplicht om een melding te doen bij het bestuur. 
Het bestuur neemt dan contact op met de melder. En is tevens verplicht om een melding te doen bij Centrum Veilige Sport Nederland. (www.centrumveiligesport.nl)


Wil je een gesprek aanvragen bij de vertrouwenscontactpersoon kan je mailen naar:


Voor meer informatie zie: Het Bestuur