corona

Bezoekers bij Ring Pass wordt verzocht zich te registreren met onderstaande link of gebruik de QR code in het clubhuis

https://www.ringpass.nl/registratie                                              

 

 

 

Op deze pagina vind je de meest actuele informatie met betrekking tot Covid-19 en de daaruit voortvloeiende regels op Ring Pass.

LAATSTE UPDATE 05–06-2021

Wij vragen met klem aan spelers, ouders, trainers, coaches en vrijwilligers om zich aan deze regels te houden.

Algemeen:
- blijf thuis bij klachten en laat je testen; blijf thuis tot de uitslag bekend is; bij een positieve test, gaat het hele gezin / huishouden in thuisquarantaine volgens de richtlijnen van de overheid (en meld het aan de coach/trainer);
- We kunnen het niet verplichten, maar stellen het op prijs als een positieve test gemeld wordt via [email protected]. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met die gegevens, ze zullen niet gedeeld worden.
- Volwassenen houden ten alle tijde 1,5m afstand met personen van 13 jaar of ouder, dus ook huisgenoten onderling
- Was vaak de handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie;
- Geen handcontact (high-five, box, handen schudden); ook niet tijdens de wedstrijd.

Registreren
- Via QR code of via www.ringpass.nl/registratie (dit kan ook al een dag van tevoren)
- Alle bezoekers, fluiters of coaches moeten zich registeren. Dat betekent dus eigenlijk iedereen zonder stick.
- Spelers worden automatisch geregistreerd via het trainings- en wedstrijdschema

Toeschouwers
- Toeschouwers zijn tot nader order niet toegestaan op het complex, dat geldt zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden.

Bezoekende teams:
We adviseren de tegenstander zo veel als mogelijk met de fiets te komen. Hiermee houden we begeleiding beperkt. Indien dit niet mogelijk is, willen we vragen om coaches en scheidsrechters ook te laten rijden, waardoor het aantal toeschouwers beperkt blijft.
- We hanteren een maximum van 5 begeleiders per team, waaronder:
- Maximaal 2 coaches per team
- 1 scheidsrechter
- 1 manager/begeleidende ouder die erop toeziet dat er geen andere ouders van het team mee het terrein betreden
- Maximaal 30 min voor de wedstrijd verzamelen op het parkeerterrein, ben je compleet dan mag je naar het veld.

Alle spelers:
- Dringend verzoek om na de wedstrijd of training de sportaccommodatie z.s.m. te verlaten. Sporters die die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden nl gezien als toeschouwers..
- Kom omgekleed naar de club en neem een gevulde bidon mee.

Jongste jeugd
- Ouders: Houd ten alle tijden afstand van andere volwassenen!
- Verzamelen op parkeerterrein 15 min voor start wedstrijd
- Verzamelen aan de parkzijde
- Na een wedstrijd kinderen ophalen aan tenniszijde
- Bij trainingen kinderen afzetten en ophalen op het parkeerterrein vóór de fietsenstalling

Jeugd
- Verzamelen op parkeerterrein 30 min voor start wedstrijd, ben je compleet dan mag je naar het veld.

Senioren 
- Senioren mogen samen trainen en oefenwedstrijden spelen.
- Na de training en wedstrijd afstand houden en zo snel mogelijk het terrein verlaten.

Tennissers
- Voor- en na de wedstrijd 1,5m afstand houden
- Terrein na de wedstrijd direct verlaten.

Scheidsrechters
Voor de wedstrijd:
- Neem eigen materialen (fluit, kaarten, tossmunt) en drinken mee.
- Tossen met muntje.
- Geen shake-hands, teams stellen op eigen helft op.
- Zorg dat teambegeleiding voldoende ruimte naast het veld houdt, zodat je veilig kan passeren.
Tijdens de wedstrijd:
- Scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-regels, maar mag spelers/begeleiding wel wijzen op het naleven ervan.
- Teambegeleiders mogen niet schreeuwen.
- Spugen/neus legen op het veld is niet toegestaan; waarschuwen en bij herhaling een kaart. Bewust naar een andere speler is direct rood.
- Komt door het niet naleven van de Covid -regels de veiligheid van spelers/scheidsrechters in gevaar mag de wedstrijd worden gestaakt.
Na de wedstrijd:
- Geen handen schudden (Ook geen boks, high five, o.i.d).
- Zo snel mogelijk het veld af.

Clubhuis en bar
- Clubhuis en bar zijn tot nader order gesloten
- Voor-, tijdens- of nabespreken kan in de tenten op het complex;
- De kleedkamers zijn open voor het ophalen van de keepersspullen;
- Douchen is niet toegestaan;
- De toiletten zijn wel open voor gebruik;