Wie zijn we?


Ring Pass Delft
Sportiviteit & Verbondenheid & Veiligheid

Ring Pass Delft is een sportclub waaraan al generaties uit Delft en omgeving zich verbonden hebben. 
Vanaf de oprichting in 1940 houden we sportiviteit in al haar betekenissen hoog in het vaandel. In 1968 kwam de tennisafdeling erbij en in 1990 werd het huidige sportpark aangelegd met drie hockeyvelden van kunstgras en vier tennisbanen op kunstgras. Wij vinden het essentieel dat de leden van onze vereniging actief betrokken zijn bij de club en zich verbonden voelen. Betrokkenheid van de leden en hun ouders vormt de basis voor het succes van een vereniging. Daarbij is ook het sociale aspect van de club belangrijk en is het sporten vaak een familiegebeuren. De leden zijn trots op hun club en gaan goed met elkaar om, in en buiten het veld. Sportiviteit, Verbondenheid en Veiligheid zijn dan ook de kernwaarden van Ring Pass.

Hockey
De jeugd heeft een stormachtige groei doorgemaakt met als resultaat ruim 1300 hockeyleden. Die zijn onderverdeelt in circa 550 jeugdleden en ruim 300 jongste jeugd leden. De senioren afdeling bestaat uit bijna 450 leden die zijn verdeeld over senioren- en veteranenteams en trimhockeyers. De ambitie van Ring Pass is om op eigen kracht met de standaardteams de overgangsklasse te bereiken. Hierbij wordt de balans tussen topsport en breedtesport bewaakt, zodat we de kernwaarde verbonden op alle niveaus invullen.
Veel ouders vinden ook het sociale aspect van het teamgebeuren belangrijk, waarbij het respect op het veld in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend is. Scheidsrechters van de bond fluiten hier graag.

Tennis
De tennisafdeling kan gebruik maken van vier kunstgras tennisbanen en telt bijna 150 leden. De doelstelling van deze afdeling is puur recreatief. Een paar seniorenteams nemen deel aan de competitie. Verder tossen de tennissers doordeweeks op drie ochtenden en een avond. Het is bovendien mogelijk om tennislessen te volgen. 

Samenwerking
Naast de hockey- en tennisactiviteiten voor onze leden vinden op ons complex ook andere activiteiten plaats. Daarvoor werken we samen met andere partijen. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van onze accommodatie. 

We organiseren Saturnus hockeytoernooien, Outdoor en Indoor, voor de jeugd van Ring Pass. Kinderopvang organisatie Kindergarden (Knotz) heeft bij ons een locatie voor buitenschoolse opvang gevestigd. Het Christelijk Lyceum Delft gebruikt onze velden voor bewegingsonderwijs. Hockeyschool Movella biedt bij ons training in hockeytechniek aan, ook voor niet-leden. Er worden ook tennislessen gegeven. We organiseren ten slotte ook andere activiteiten voor de buurt, in overleg met de Delft voor Elkaar en de gemeente.

Al deze vormen van samenwerking vallen onder onze kernwaarde Ontmoeten en Verbinden. Verbonden met onze vereniging en de gemeente Delft.

Wat mag u als lid van Ring Pass verwachten?
Ring Pass zorgt voor een omgeving waar u of uw kind op zijn haar eigen niveau op een prettige en verantwoorde manier kan sporten. Dat betekent dat de kwaliteit van de accommodatie goed is, de organisatie, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat, steeds professioneler wordt en dat we aandacht besteden aan de manier waarop we met elkaar omgaan: Sportiviteit en Verbondenheid.

Wat verwacht Ring Pass van leden en hun ouders?
Om een vereniging als Ring Pass draaiende te houden, is het noodzakelijk dat leden zich inzetten voor de club. De leden en hun ouders dragen vanzelfsprekend verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de club. Ze draaien bardiensten, moedigen de teams aan en dragen bij aan een positieve sfeer. Toch zitten er ook enkele verplichtingen aan het lidmaatschap vast, zodat al het werk enigszins eerlijk verdeeld wordt. Dat is onze kernwaarde verbondenheid.

Alle senior hockeyleden zijn verplicht om wedstrijden te fluiten of bardiensten te draaien. Ook A en B jeugdleden zijn na het volgen van een scheidsrechterscursus verplicht om te fluiten. We verwachten met name van de ouders van onze jeugdleden betrokkenheid bij de vereniging. Naast de verplichte rijbeurten en bardiensten vragen wij hen ook op een andere manier in te zetten voor de vereniging. De tennisleden worden ook ingezet om bardiensten te doen.. 

We verwachten van al onze leden, supporters en vrijwilligers dat ze 'DE LIJN' van Ring Pass onderschrijven en daar ook naar handelen. Dat valt vanzelfsprekend onder de kernwaarde Sportiviteit en Veiligheid.

De hockeyleden
In de jongste jeugd krijgen alle kinderen op woensdagmiddag een uur training en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd. In de jeugd krijgen alle kinderen in principe 2 keer training en spelen op zaterdag een wedstrijd. 
De senioren trainen afhankelijk van het team een of twee keer in de week en spelen op zondag een wedstrijd. De trimhockeyers trainen een keer per week op maandag- of woensdagavond en spelen regelmatig op maandagavond een wedstrijd.
Ring Pass zorgt ervoor dat deze activiteiten begeleid worden. We maken hierbij voor een groot deel gebruik van vrijwillige leden en hun ouders. Ring Pass leidt hen op en begeleidt hen in deze belangrijke taak.

Hockeytenue Ring Pass Delft
Het officiƫle hockeytenue van Ring Pass Delft is een blauw shirt, een grijze broek en blauwe sokken. Deze outfit kunt u kopen bij Maltha Sport in Delft. Als uittenue (in het geval dat de thuisspelende club dezelfde kleuren heeft als Ring Pass) hanteren we over het algemeen een wit shirt.

De tennisleden
De tennisleden kunnen gedurende het hele jaar gebruik maken van de vier kunstgras tennisbanen. Er worden jaarlijks diverse tennistoernooien en andere activiteiten georganiseerd.