Tennislid worden bij Ring Pass Delft?


Tennissen bij Ring Pass Delft is mogelijk voor iedereen die graag een balletje wil slaan: als lid, zwerflid, gelegenheidsspeler of als introducé. Ring Pass biedt u vier kunstgrasbanen waarop u het hele jaar door kunt tennissen.

Ring Pass is een vereniging met een grote hockeyafdeling als kernactviteit en een tennisafdeling als nevenactiviteit. Lidmaatschap is mogelijk voor alleen hockey, alleen tennis of een combinatie van beiden. Uiteraard willen we al onze leden de mogelijkheid bieden om hun sport in een gezellige en veilige omgeving te beoefenen, iedereen op zijn of haar eigen niveau. Om dit te bereiken hebben we ook uw hulp nodig!

Lid

Als lid geniet u het hele jaar door van onbeperkt gebruik van de tennisbanen. Uw lidmaatschap geldt gedurende het tennisjaar van 1 januari tot en met 31 december of een gedeelte daarvan, wan­neer u tijdens het tennisjaar lid wordt. U krijgt een KNLTB-tennispas, waarmee u de baan op kunt en u mag deelnemen aan de competitie. De contributie zal via automatische incasso geïnd worden. Meer informatie over de contributie is te vinden onder Club-Contributie

Onderaan deze pagina kunt u zich schrijven.


Zwerflid

Zwerflidmaatschap is alleen voor ouders/verzorgers van hockeyende kinderen op Ring Pass in de leeftijd tot 21 jaar. Het is een voordelige vorm van het lidmaatschap.

Gelegenheidsspeler

Wanneer u geen lid bent van Ring Pass Tennis, kunt u tennissen als er een baan beschikbaar is. Het is mogelijk als niet-lid een baan te huren. De kosten per baan bedragen € 13,50 euro per uur (tarief 2023). Reserveren kan door een email te sturen naar [email protected] met vermelding van je telefoonnummer en wanneer je de baan wilt huren. Of een WhatsApp bericht te sturen naar 0622401886. Vermeld hierbij je naam en wanneer te wilt reserveren.

Introducé

Voor € 5,50 per persoon kunt u als introducé tennissen met een lid van Ring Pass Tennis.

Beëindigen Tennislidmaatschap

Wij hopen natuurlijk dat u het bij Ring Pass naar uw zin heeft. Mocht u echter uw lidmaatschap willen beëindigen, dan verzoeken wij u om, conform Artikel 30 van ons Huishoudelijk Reglement, vóór 31 december van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail op te zeggen, graag met vermelding van redenen, bij de ledenadministratie van de vereniging (zie Contact voor email en postadres).

Indien u niet tijdig heeft opgezegd bent u verplicht minimaal € 25,- te betalen, dit in verband o.a. met de bondscontributie die de vereniging jaarlijks in januari voor elk lid aan de KNLTB moet betalen.

Mocht de reden van opzegging van financiële aard zijn, dan willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een bijdrage in de contributie en een vergoeding voor de aanschaf van materialen van de Gemeente Delft te ontvangen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de ledenadministratie van de vereniging.

Na het inschrijven, zal de tenniscommissie op Ring Pass met u komen kennis maken en u bijpraten over het reilen en zeilen bij Ring Pass Delft. Tennisleden dienen eveneens een pasfoto in te leveren ten behoeve van de tennispas.

De ingevoerde NAW- en andere gegevens worden conform de AVG behandeld.
De met een * aangegeven velden zijn verplicht.