Inschrijven 

Met onderstaand formulier kunt u zichzelf of uw kind aanmelden bij Ring Pass Delft als hockeylid, als vrijwilliger of als Ring Pass Runner.

Tennisleden gebruiken een ander inschrijfformulier. Deze is te vinden onder het kopje Tennis-Lid worden?

Wij willen ook graag dat u aangeeft wat u het liefst zou willen doen als vrijwilligerswerk en welke kennis of kunde u heeft waarmee u de vereniging zou kunnen helpen of eventueel vanuit uw bedrijf kunnen sponsoren. 

Verder..
  • Kinderen die op 1 oktober vier of vijf jaar oud zijn kunnen zich via dit formulier opgeven voor Funkey Hockey; 
  • Kinderen kunnen voor hockey ingeschreven wanneer het op 1 oktober van het seizoen vijf jaar of ouder is. Uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Uw kind kan lid worden wanneer het op 1 oktober van het seizoen zes jaar of ouder is;
  • Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden om toegang te krijgen tot LISA, het ledenadministratie systeem van Ring Pass Delft. Vrijwilligers hoeven het formulier niet ondertekend retour te zenden naar de ledenadministratie;
  • De contributieverplichting staan op deze website onder het kopje contributie. De contributie wordt pas geind als u of uw kind is geplaatst in een team. 
  • Vanaf 25 mei 2018, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ring Pass heeft het stappenplan gevolg die de overkoepelende organisatie NOC*NSF heeft afgesproken met de Stichting AVG. Dit heeft geleid tot het volgende Privacy beleid Ring Pass Delft.pdf

Let op bij het inschrijven.

De inschrijving is pas succesvol nadat u onderaan deze pagina het heeft kunnen bevestigen en de volgende melding op het scherm verschijnt:

Registratie is succesvol

Scroll dus altijd na het invullen naar beneden om te zien of er nog velden ontbreken of onjuist zijn ingevuld !!!
Na succesvolle registratie ontvangt u uiteindelijk een email met het ingevulde formulier ter ondertekening.


Inschrijfformulier
De met een * aangegeven velden zijn verplicht. De ingevoerde NAW- en andere gegevens worden conform de AVG behandeld.


Lidmaatschap of vrijwilliger
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
 
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Ring Pass Delft int de contributie van haar leden middels automatische incasso. Het incassant ID is NL78 INGB 0005 6872 78. Ieder lid kan zelf bepalen of het innen van de contributie in 1 termijn (oktober) of in 3 termijnen ( oktober, november, december) geschiedt.

 
   
 
   
 
   
Vrijwilligerswerk
   
   
Overige informatie
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.