Ring Pass Delft
De club en de maatschappij 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Verenigen?
 • Kernactiviteit centraal maar ook om je heen kijken, De vereniging neemt haar verantwoordelijkheid 
 • Welzijn Duurzaamheid en milieu
 • Sociale context 
 • Sterker worden door samenwerking
 
Waarom heeft Ring Pass voor MVV gekozen? 
 • Een paraplu voor dingen die we al doen
 • De rol van sportverenigingen verandert
 • We kunnen het niet alleen
 • De vereniging wordt sterker

Traject o.l.v. Platform MVV
 • Projectgroep: bestuursleden en leden
 • Nulmeting
 • Activiteiten
 • Verenigingsplan MVV
 • Uitvoering en bewaking
 • Certificering?

Hoofddoelstelling MVV
Ring Pass is een sterkere vereniging door:
 • het creĆ«ren van een verenigingscultuur waarbinnen voor alle leden leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is en
 • een herkenbare structurele maatschappelijke betrokkenheid

Bestaande activiteiten
 • Multifunctioneel gebruik accommodatie 
 • Duurzaam gebouwde uitbouw 
 • 'De Lijn'
 • Combinatiefunctionarissen 
 • Sproeien met oppervlaktewater
 • Organisatie schoolhockey
 
Nieuwe activiteiten
 • Ouderen als doelgroep
 • Groene stroom
 • Gezonde voeding
 • Rolstoeltennis, LG hockey
 • Piano in het clubhuis
 
Stand van zaken mei 2011
 • Portefeuillehouder in het bestuur 
 • Op de bestuursagenda 
 • Voorwaarde voor combinatiefunctionaris 
 • Bijdrage aan re-integratie van mensen 
 • Rolstoeltennis, LG hockey 
 • Piano in het clubhuis? 
 
 
 
Instagram