Overleg Sociaal domein - Gemeente

woensdag 4 december 2019   |   20:00 - 21:30   |   Parkzaal
Op 29 juni 2018 is het nationaal sport akkoord getekend. Er is afgesproken om de sport te versterken en daarmee de maatschappelijke impact te vergroten. En hoe kunnen we de sport beter versterken dan lokaal kijken wat daarvoor nodig is? We gaan dan ook met partners in de sport een lokaal sportakkoord samenstellen.

 

Ik nodig u uit om mee te werken aan de totstandkoming van het lokale (deel) sportakkoord 'Sport en sociaal domein". Als sportformateur leid ik het proces om samen met de partners uit de sport het akkoord te realiseren.

 

Graag maak ik met u aan afspraak om e.e.a. toe te lichten en ook te inventariseren welke zaken spelen bij u op de vereniging. Om deze eerste fase niet te lang te laten duren heb ik per gesprek een aantal verenigingen tegelijk uitgenodigd.

 

In uw geval nodig ik Das en Ring Pass graag samen uit om in gesprek te gaan op de club. 

Victor Brouwer
Sport en organisatie
+31654706134