Ring Pass Delft
Chronisch zieken. Ring Pass tekent intentie verklaring

Nieuwsafbeelding
28-2-2018  | 

In Delft heeft Sportschool Queens samen met andere sport-, welzijnpartners de ambitie om chronisch zieken in de leeftijd van 18 tot 100 jaar te ondersteunen door het aanbieden van het medicijn sport en bewegen.


Veel chronisch zieken zijn niet gewend aan langdurig sporten of bewegen en de kans op het voortijdig afhaken is groot. Door ondersteuning op maat aan te bieden, proberen we deze vicieuze cirkel te doorbreken. Bewustwording is daarbij de eerste stap omdat men vaak te weinig bewust is van een gezonde leefstijl en hoe dit te verinnerlijken tot duurzaam gedrag. 


Naast de sportactiviteit, waarbij sportmedisch advies en mentale coaching wordt geboden door een beweegcoach, is er aandacht voor voedings- en leefstijl adviezen (rust, slaap, ontspanning) door Vitale voeding en leefstijl.

 

De verwachting is dat eind 2018 hiermee begonnen kan worden. Ring Pass Delft zal betrokken worden bij het wandelen en bewegen, zoals we nu ook onze vrijdagochtend wandel- en beweeggroep hebben. Anderen verzorgen de onderdelen fitness en zwemmen. 


Namens het bestuur, 

Frank Engering

Vicevoorzitter.


 
 
Instagram