Ring Pass Delft
Bij wie moet u zijn....?

Nieuwsafbeelding
3-4-2018  | 

Bij wie moet u zijnā€¦?


In ons Dagelijks Bestuur hebben wij nagedacht hoe wij de verschillende aandachtsgebieden het beste kunnen verdelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat het duidelijk is wie er vanuit het Bestuur aanspreekbaar is voor de verschillende zaken die er binnen de club spelen.

 

Natuurlijk gaan wij niet al die vrijwilligers, die dagelijks alles regelen, vanuit de verschillende commissies, voor de voeten lopen. Maar waar nodig zullen wij het klankbord zijn of besluiten nemen die nu eenmaal op bestuurlijk vlak moeten worden genomen. Het aanspreekpunt vanuit het bestuur zal actief en vaker dan nu, contact onderhouden met de commissies en regelmatig een vergadering bijwonen.

 

In een schema (zie bijlage) hebben wij de verdeling overzichtelijk weergegeven. Voor wat betreft de Hockey- een aanverwante commissies zal Peter dit ad interim op zich nemen. Wij willen zo snel mogelijk het Bestuur uitbreiden met een nieuwe collega die dit belangrijke aandachtsgebied kan overnemen.


 Peter, Fransien, Erik & FrankBijlage: organigram .pdf 
 
Instagram