Ring Pass Delft
Nieuwsbericht over de hockey selecties, check de website!

Nieuwsafbeelding
30-5-2018  | 

Beste Ring Pass-ers,


In de bijlagen vinden jullie de selectiedata plus de lijsten met namen voor de jeugdselecties voor het nieuwe seizoen 2018-2019. 

 

Het zal u waarschijnlijk opvallen dat er met ingang van 2018 een andere procedure wordt gevolgd. Dit komt omdat met ingang van dit seizoen gebruik wordt gemaakt van een speler-volgsysteem. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de spelers uit de selectieteams zijn gevolgd en deze ontwikkeling is de basis is van de indeling van teams volgend jaar. De lijsten zijn samengesteld op basis van input van de (keepers)trainers en coaches, lijnco√∂rdinatoren en uiteraard onze eigen observaties. Als THC hebben wij daarin de laatste besluiten genomen wat heeft geleid tot onderstaande lijsten. Daarnaast hebben spelers uit de breedtesport die zich goed hebben ontwikkeld in een eerder stadium meegetraind met THC-teams zodat het niveau kan worden beoordeeld.     Een andere wijziging in de procedure is dat de selecties van de teams nog maar 1 week in beslag neemt zodat alle nieuw samengestelde teams al voor de zomervakantie kunnen starten met de voorbereiding op het seizoen 2018-2019.Twee aandachtspunten:

  1. De selecties voor de MA en MB starten 1 week later dan de andere selecties i.v.m. de deelname van MB1 aan het Landelijke Super B kampioenschap
  2. De selectie van JC en JD worden zo spoedig als mogelijk op de website geplaatst.


Succes met selecties!

THC Ring Pass DelftBijlage: RP selecties 2018 incl JD en JC.pdf 
 
Instagram