Ring Pass Delft
Vrienden van RingPass bijeenkomst

Nieuwsafbeelding
2-9-2018  | 

Zondag 8 juli 2018 was er voor de 11e keer de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van Ring Pass in ons clubhuis.

Ook dit keer waren er weer veel vrienden van de partij. Eerst was er het openingswoord door onze voorzitter Ad van Geest met een terugblik over het afgelopen seizoen. Voor de eerste keer werden schenkingen vanuit het aanvraag fonds gehonoreerd. Aan het lid van het tennisbestuur Agniet Bommele werden twee bankjes met opberg box en rugleuning voor baan 1 officieel overhandigd. Al eerder zijn de bloembakken op het tennisterras van nieuwe planten voorzien en zullen er winddoeken op de tennisbanen komen.

Tenslotte overhandigde Ad de voorzittershamer aan zijn opvolgster Carla de Graaff-Bekenes. Na 11 jaar voorzitter te zijn geweest van de Vrienden vond hij dit een goed moment om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Woorden van dank, met name voor de energieke en volhardende manier waarop hij vanaf de oprichting deze Stichting heeft geleid. Met een hapje en een drankje werd er deze middag nog gezellig nagepraat.


Wij nodigen alle Ring Pass leden, die deze club een warm hart toedragen uit om ook lid te worden van de Vrienden. Voor 50 euro per jaar, per persoon wordt het dan mogelijk om de club te verrassen met een mooi cadeau voor de leden. De tribune voor het clubhuis, de picknick tafels en parasol op het tennisterras, de verlichting aan de buitenzijde van het clubhuis, de jeugdgoaltjes en de eerder genoemde tennisbanken en plantenbakken zijn een bewijs dat de Vrienden de afgelopen jaren op deze manier een bijdrage hebben geleverd aan de verfraaiing van ons complex.

Op onze site kunt u zich aanmelden, klik hier 


Ook willen wij ons fonds onder de aandacht brengen van alle leden. De Stichting Vrienden van Ring Pass stelt de leden en commissies van onze club in de gelegenheid om jaarlijks een aanvraag in te dienen, voor een schenking die voldoet aan de volgende doelstelling:


De Stichting Vrienden van Ring Pass richt zich op het schenken van zaken die bedoeld zijn voor ontspanning, nut of verfraaiing van het clubhuis en het complex van Ring Pass Delft, die niet uit de normale exploitatie van de vereniging betaald kunnen worden.


De schenking gebeurt in overleg met het Bestuur van Ring Pass Delft.

Vanaf augustus t/m december is er gelegenheid om een aanvraag in te dienen door het invullen van het betreffende formulier. In de bijlage en op de site van de Vrienden staat het aanvraagformulier.

 

Bestuur van de Vrienden voor Ring PassBijlage: aanvraag schenking formulier definitief.doc 
 
Instagram