Ring Pass Delft
Samenvoeging THC en HCJ tot een nieuwe commissie

Nieuwsafbeelding
16-10-2018  | 
Vanaf seizoen 2018/2019 zijn de THC (tophockeycommissie) en HCJ (hockeycommissie jeugd) samengevoegd tot de hockeycommissie Jeugd en Topsport van Ring Pass Delft (HCJ&T; werktitel).

In de afgelopen seizoenen hebben de THC en HCJ veel energie gestoken in het creëren van een veilige en leuke leeromgeving voor onze hockeyende leden. De commissies coördineren, ondersteunen en sturen verschillende doelgroepen aan maar zijn tot de conclusie gekomen dat de deze doelgroepen eenzelfde benadering verdienen om een optimaal sportklimaat te creëren. Dit blijkt onder andere ook uit het feit dat beide commissies een substantiële bijdrage hebben geleverd in het nieuwe (technische) beleidsplan voor de komende jaren.

Het bundelen van de krachten is daarom een logisch gevolg. Kennis en ervaring kunnen makkelijker worden uitgewisseld hetgeen leidt tot een veiliger en leuker leerklimaat voor de sporter. Deze samenvoeging zorgt er eveneens voor dat de intensiteit waarmee het hockey wordt beleefd in de teams, hetzelfde blijft.

De samenvoeging leidt ertoe dat er een betere en efficiëntere organisatie komt waarin de verbinding tussen breedte en topsport in de jeugd beter tot zijn recht komt. Dit wordt eveneens versterkt doordat de trainingscoördinator en de keepercoördinator regelmatig aanschuiven bij de nieuwe commissie. De samenvoeging zorgt niet alleen voor een snellere communicatie binnen de commissie maar nog belangrijker voor een betere communicatie met jullie, de leden en ouders.

Binnen de HCJ&T is een verdeling gemaakt onder de commissieleden voor de verschillende teams die binnen de verantwoordelijkheid vallen van de HCJ&T.
De volgende categoriecoördinatoren zijn aangewezen:
Categoriecoördinator voor D1, D2, H1 en H2: Willy Steenbakkers (ondersteuning door Evert Vixseboxse)
Categoriecoördinator voor de JA en JB: Marc de Natris
Categoriecoördinator voor MA: Roy Blange
Categoriecoördinator voor MB: Miranda Barten a.i
Categoriecoördinator voor JC en JD: Betty Anemaat
Categoriecoördinator voor MC: Miranda Barten
Categoriecoördinator voor MD: Wilbert Dirven

Lijncoördinatoren voor de dames- en herenlijn: vacature

Er zijn binnen de HCJ&T nog een aantal functies nog niet vervuld. Hebben jullie interesse voor één van deze functies en willen jullie meebouwen aan de nieuwe HCJ&T, laat het dan een van ons weten, wij begroeten jullie graag als nieuw teamlid.
 
 
Instagram