Bestuursmededelingen Apr
6

Bestuur uitgebreid met 3 nieuwe leden

Nieuws afbeelding

Omdat wij het Bestuur graag wilden versterken, zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Bovendien had onze penningmeester aangegeven te stoppen, zodat wij ook voor de lastige taak stonden om een goede opvolger te vinden.

 

Wij zijn dan ook erg blij dat het is gelukt om ons team uit te breiden naar 6 bestuursleden. Afgelopen maandag 1 april, heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met onze voordracht en zijn de drie kandidaten benoemd.

 

Per 1 april zijn benoemd, in de volgende functies;

- Bestuurslid hockeyzaken, Anja Pool 

- Bestuurslid sportiviteit & respect, Betty Anemaat

- Penningmeester, Marc Klene 


De precieze verdeling van de portefeuilles en daarmee de commissies wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering van 15 april a.s. vastgesteld. Daarna zullen zij snel nader kennis gaan maken, met de commissies.

Wij wensen Anja, Betty en Marc heel veel succes en wij kijken erg uit naar de samenwerking.   

De notulen van de ALV zijn na te lezen via onze website - login - club - documenten - ALV vergaderstukken

Met vriendelijke groet,

Bestuur Ring Pass Delft 

Peter van Haagen

VoorzitterBijlage: Bestuur uitgebreid met 3 nieuwe bestuursleden(site).pdf