Hockey Jun
4

Meer nieuws over selectie jeugdteams voor seizoen 2019 - 2020

Nieuws afbeelding

Beste RP-ers,

Hieronder vinden jullie de selectiedata van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen 2019-2020. De lijsten met namen voor de jeugdselecties volgen op een later tijdstip. De lijsten worden samengesteld op basis van input van de (keepers)trainers en coaches, de lijn- (dames- en herenlijn) en categoriecoördinatoren (A-, B- en C-categorie) en uiteraard onze eigen observaties. Als HC Jeugd & Topsport nemen wij daarin de laatste besluiten en dat leidt tot de selectielijsten.

Er wordt geselecteerd voor de volgende teams; M/J A1 en A2, M/J B1 en B2 en M/J C1 en C2. Uiteraard gaat de komende weken blijken wie in welk team terecht gaat komen. Ook dat is weer een optelsom van feedback van coaches en trainers, onze eigen observaties en de bevindingen van eventuele beoordelaars. Dit is immers het moment waarin we de kandidaten vanuit verschillende teams en de eventuele externen ook daadwerkelijk naast elkaar kunnen zien spelen.

Sinds dit seizoen volgen wij op een aantal punten een andere procedure. Met ingang van dit seizoen wordt gebruik gemaakt van een spelervolgsysteem. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de spelers uit de selectieteams zijn gevolgd en deze ontwikkeling is de basis van de indeling van teams voor volgend seizoen. Daarnaast zullen spelers uit de breedtesport die zich goed hebben ontwikkeld, de komende weken gaan meetrainen met HC J&T-teams zodat het niveau kan worden beoordeeld.

Een andere wijziging is dat wij dit jaar geen selecties organiseren voor de D-teams en dat wij de aandacht in deze categorie leggen op techniek en samenspel gecombineerd met opleiden en spelplezier. Als Ring Pass Delft volgen we daarbij de "Visie op de ontwikkeling van de hockeyer” zoals deze is opgesteld door de KNHB (zie hieronder deel uit de KNHB visie).

Onderzoek en ervaring leert dat selecteren tot twaalf jaar minder tot geen zin heeft, en bovendien onnodige druk legt op de jonge spelers. Naast de stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen. "Plezier maken, spelen en ontdekken; tot en met de D-jeugd is dat het enige wat kinderen moeten doen tijdens het sporten. De KNHB is van mening dat tot en met de D-jeugd alle spelers hetzelfde aanbod aan training moeten krijgen, en dat de focus daarbij ligt op inspireren, uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier maken. Tot de leeftijd van twaalf jaar is breed motorisch ontwikkelen, waarbij ook ruimte is voor het aanbieden van andere grondvormen van bewegen, de basis voor de ontwikkeling tot een volwaardige speler/speelster op latere leeftijd.


 

De procedure voor de komende selectieperiode is als volgt:

·Er zijn een aantal speelsters/spelers, die zich op basis van hun prestaties van dit seizoen, reeds geselecteerd hebben.

·Afhankelijk van de aantallen doen zijn de eerste training wel of niet mee. Dit om te voorkomen dat de selecties te groot worden en hierdoor de selecteurs door de bomen het bos niet meer zien.

·Na de 1e(techniek)training vallen de eerste geselecteerden af. Dit zal in principe zijn omdat een beeld dat is verkregen uit het speler volgsysteem wordt bevestigd. I.t.t. tot het verleden wordt dit in de loop van de avond per app/email aan hen medegedeeld met daarin een korte onderbouwing..

·De 2etraining doen alle reeds geselecteerden eveneens mee en ligt het accent meer op spelvormen. Na deze training worden de spelers die niet geselecteerd zijn eveneens per app/email geïnformeerd.

·In de week volgende op de eerste selectieweek worden de selecties voor het 2eteam in de categorie afgerond. Dit met uitzondering van de A2. De A2 teams vallen met ingang van volgende jaar onder de breedtesport tenzij hier nadere afspraken over worden gemaakt.

·Spelers die niet worden geselecteerd kunnen navraag doen bij de HC J&T categoriecoördinator cq tips vragen waaraan ze kunnen werken.

Als jullie vragen hebben, tijdens de selectietrainingen zijn er altijd mensen van de HC J&T aanwezig/aanspreekbaar.

HC Jeugd & Topsport

Bijlagen: Selectie data en tijden

· Spelerslijst selecties jongens 

- spelerslijst selecties meisjes


Bijlage: Selectiedata jeugd 2019.docx