Hockey Maa
9

Op RingPass respecteren wij de scheidsrechters

Nieuws afbeelding

De laatste tijd krijgen we steeds vaker berichten van ongewenst gedrag richting scheidsrechters. Niet alleen van spelers, maar ook van coaches en publiek. Als gevolg hiervan verliezen scheidsrechters het plezier en stoppen zij met fluiten. Nieuwe scheidsrechters worden afgeschrikt en willen ook niet meer fluiten. Laten we met elkaar deze negatieve spiraal doorbreken en onze scheidsrechter positief benaderen en aanmoedigen, zodat het weer leuk wordt om op Ring Pass te spelen én te fluiten.

Arbitrage is mensenwerk.

Geen enkele scheidsrechter ziet 100% van de overtredingen of schat elke situatie correct in. Daarnaast ziet iedereen elke situatie vanuit een andere hoek, afstand en door een andere (gekleurde?) bril. Daardoor zal iedereen—op en naast het veld—iedere situatie anders interpreteren en beoordelen. Maar tijdens een wedstrijd zijn het de scheidsrechters, en enkel zij, die de beslissingen nemen. De scheidsrechters op Ring Pass zijn allemaal vrijwilligers, die tijdens elke wedstrijd hun best doen om de spelers een zo sportieve, eerlijke en veilig mogelijke wedstrijd te laten beleven. Alleen al daarom verdienen zij respect en behoren op een beschaafde manier te worden benaderd.

https://www.youtube.com/watch?v=f3m7RJZloeM

Stof tot nadenken:

·Welk signaal geeft een coach die klaagt over de arbitrage aan de spelers?

·Hoe vaak wordt openlijk tegen een speler geklaagd als deze een fout maakt?

·Zal een scheidsrechter beter gaan fluiten door jouw geklaag?

·Wat vinden de kinderen ervan als hun ouders langs de lijn aan het klagen zijn en welk signaal geeft dat?

·Hoe zou je het zelf als scheidsrechter vinden als al jouw beslissingen bekritiseerd worden?

·Als je een wedstrijd verliest, komt dit dan door die ene verkeerde beslissing, of door alle gemiste kansen en verdedigende fouten?

Een sportieve en respectvolle 2de seizoenshelft gewenst.