De Club Mei
17

Covid-19 Richtlijnen voor Ring Pass Delft (update 17 mei 2020)

Nieuws afbeelding

Graag willen wij het volgende onder de aandacht brengen:


*Het is belangrijk dat deze richtlijn door RP leden wordt gelezen en dat ouders hun kinderen van de nieuwe regels bij RP op de hoogte brengen. 


*Regelmatig zal deze richtlijn, het aangepaste trainingsschema en het logistieke schema worden geëvalueerd, en waar nodig aangepast. Daarom verzoek aan leden en ouders regelmatig de RP app/site te checken op eventuele wijzigingen. 


*Spelers en ouders worden dringend verzocht zich aan deze nieuwe regels te houden, zoals de NOC NSF aangeeft: Sport Bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben we samen sportplezier en zo maken we het samen leuk! (indien noodzakelijk zal RP/veiligheidscoördinator bij geen naleving de betrokkene(n) verzoeken het RP complex te verlaten en/of toegang tot RP complex te weigeren).

 

*Er mogen geen wedstrijden en toernooien meer worden gespeeld. Spelers t/m 12 jaar mogen nog wel onderlinge partijtjes spelen. Spelers van 13 t/m 18 jaar krijgen trainingsoefeningen waarbij 1,5m afstand wordt gehouden (geen partijtjes en duel vormen mogelijk). 


*De spelers komen in sportkleding naar de club en douchen thuis.


*Het clubhuis, de kantine, de kleedkamers en de wc’s zijn gesloten. 


*Ga thuis, voordat je naar RP vertrekt, naar de wc. Was 20 seconden je handen met water en zeep. 


*Bij aankomst op de club dienen de instructies door de parkcoördinatoren door de spelers te worden opgevolgd. 


*Volg de aangegeven looproute, dat voorkomt dat er meerdere teams door elkaar gaan lopen. 


*Kom allen zoveel mogelijk alleen op de fiets (het is niet mogelijk om op het RP complex te parkeren). Ouders die leden wegbrengen kunnen meefietsen tot aan de drop off zone en keren dan om, houdt rekening met 1,5m afstand.  


*Er is een Kiss & Ride aanrijdroute (niet parkeren).


*Ouders die ophalen wachten bij het drop off zone en houden 1,5m afstand van elkaar. 


*Spelers 13j t/m 18j dienen continue 1,5m afstand te houden van andere personen. 


*Alle teams worden in de gelegenheid gesteld om vanaf 18 mei 1 uur in de week te trainen. 


*We verwachten dat alle spelers en vrijwilligers hun verantwoordelijkheid nemen: kom niet de club als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38gr. Blijf ook thuis indien een van je gezinsleden klachten heeft, koorts heeft vanaf 38gr of recent positief getest is op Covid.

(Bij twijfel zal RP/veiligheidscoördinator de betrokkene(n) verzoeken het RP complex te verlaten en/of toegang tot RP complex te weigeren).


*Spelers kunnen vrijblijvend deelnemen aan de training (afwezigheid wel graag doorgeven aan trainer/teammanager). Indien spelers niet willen komen trainen en/of trainers geen training willen geven, dan respecteren we deze keuze.  


*De AED en de EHBO materialen zijn aanwezig.


*Neem zelf een gevulde bidon/fles water mee, en neem deze na afloop van de training ook weer mee naar huis. 


*Verzoek aan ouders Jongste Jeugd thuis de veters dubbel te strikken en haren stevig in een staart. 


*We verzoeken alle trainers, en ook de begeleidende ouders van Jongste Jeugd en de D teams, om 15 minuten voor de trainingstijd aanwezig te zijn om de (jeugd)leden te ontvangen. 


We verzoeken alle leden 10 minuten voor de trainingstijd aanwezig te zijn (dringend verzoek aan alle leden om niet eerder aanwezig te zijn). 5 minuten voor de trainingstijd kan het gehele team richting het veld lopen.  Er mag alleen getraind worden op het aangewezen veld en tijdstip. 


*Raak de ballen en trainingsmateriaal niet aan, speel alleen met je eigen stick.


*Trainingsmateriaal zal tussen doorlopend worden gereinigd. 


*Bij aankomst desinfecteert iedereen zijn handen. RP stelt hiervoor desinfectie gel beschikbaar. 


*Hoes en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 


*Schud geen handen, maak geen selfies en geef geen high fives


*Instructie voor het halen van vaste keeperstassen en de eigen materialen van de senioren zal door de technisch en/of park coordinator ter plekke worden gegeven. Er zijn vooralsnog geen keeperstrainingen, dit zal nog nader worden bekeken. 


*Er is een logistiek schema opgesteld inzake aankomst club, fietsenstalling, looprichting, veldindeling en vertrek club. 


*Voor de Jongste Jeugd en de D teams dient er naast een trainer een ouder van dat betreffende team aanwezig zijn die zorgdraagt/toeziet op deze richtlijn. Voor senioren en de A t/m C geldt deze verplichting NIET meer. 


*Elk team heeft een eigen tijd waarop zij het complex betreden en verlaten. Er zullen geen teams tegelijkertijd aankomen of vertrekken. 


*Alle meegebrachte spullen zullen buiten het hek op een gezamenlijke plek worden neergelegd

(Bijv bij trainen op het Ruitenberg veld kan dit op de tribunes). De A t/ C jeugd en de senioren dienen hierbij voor de spullen 1,5m afstand houden. 


*Ga na de training direct naar huis.


*Gezien richtlijnen van RIVM zullen personen die behoren tot de door RIVM gedefinieerde risicogroepen (70 jaar en ouder, kwetsbaar en/of met een onderliggende aandoening) geen vrijwilligerstaken uitoefenen. 
Bijlage: RP corana richtlijn herzien.pdf