Bestuursmededelingen Jun
17

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2 juli 2020

Nieuws afbeelding

Het Bestuur van Ring Pass Delft nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 2 juli 2020 om 20:00 uur.

De voorkeur van het bestuur gaat er vooralsnog naar uit om de vergadering fysiek in het clubhuis te houden. Uiteraard met inachtneming van de gepaste maatregelen. Om hierin te kunnen voorzien is het verplicht om aanwezigheid van te voren aan te melden.

Aanmelden kan tot er met 25 juni 2020 bij [email protected] onder vermelding van naam en de lidnummer(s) welke vertegenwoordigd worden. Vanwege de maatregelen is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de bar en beperkt van het toilet. Houdt hier rekening mee.

Mocht het aantal aanmeldingen een fysieke bijeenkomst onmogelijk maken, dan zal de vergadering digitaal gehouden worden. Via de Ring Pass website en Ring Pass app zullen leden hierover geïnformeerd worden. Bij een digitale vergaderingkunnen vragen over de agendastukken tot er met 28 juni 2020 ingediend worden bij [email protected]. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van het vragenformulier zoals dat bij de agendastukken is gevoegd. Een overzicht van alle ingediende vragen en een concept beantwoording zal uiterlijk1 juli 2020 gepubliceerd worden op de website achter de login pagina op de Ring Pass Delft website: club - documenten – alv.

Op 22 juni 2020 worden de agendastukken aan de leden en of verzorgers van jeugdleden verstrekt. De stukken zijn ook rechtstreeks te vinden achter de login pagina op de Ring Pass Delft website: club - documenten – alv.

Agenda ALV 2 juli Ring Pass Delft

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling notulen ALV 28 oktober jl. (beslissing)

3. Toelichting impact COVID-19 voor Ring Pass Delft

4. Contributie seizoen 2020-2021 (beslissing)

5. Concept Begroting seizoen 2020-2021 (beslissing)

6. Aftreden Vicevoorzitter Frank Engering per 05 juli 2020,

Voordracht Marion Smit als Vicevoorzitter (beslissing)

7. Rondvraag & Sluiting

De ALV zal in het teken staan van de benoeming van een nieuwe Vicevoorzitter, op een nog nader te bepalen moment zal er uitgebreid stil gestaan worden bij het afscheid van Frank Engering als bestuurslid.

Bestuur Ring Pass Delft