De Club Mei
17

Algemene Leden Vergadering - 23 juni 2021

Nieuws afbeelding Het Bestuur van Ring Pass Delft nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 23 juni 2021 om 20:00 uur. Helaas is het tot op heden niet verstandig om de vergadering in het clubhuis te houden, dus zal de vergadering net als afgelopen december digitaal plaatsvinden.

Aanmelden 
Om erbij te kunnen zijn is het verplicht om aanwezigheid van te voren aan te melden. Aanmelden kan tot en met 16 juni 2021 via [email protected] onder vermelding van naam, emailadres, telefoonnummer en de lidnummer(s) welke vertegenwoordigd worden. 

Vragen 
Vragen over de agendastukken kunnen t/m 16 juni 2021 ingediend worden bij [email protected] Hierbij moet gebruik gemaakt worden van het vragenformulier zoals dat bij de agendastukken is gevoegd. Een overzicht van alle ingediende vragen en een concept beantwoording zal uiterlijk 22 juni 2021 gepubliceerd worden op de website achter de login pagina op de Ring Pass Delft website: club - documenten – alv. In de week van 10 juni 2021 worden de agendastukken aan de leden en of verzorgers van jeugdleden verstrekt. De stukken zijn vanaf dan ook rechtsreeks te vinden achter de login pagina op de Ring Pass Delft website: club - documenten – alv. 

Agenda ALV 23 juni 2021 Ring Pass Delft 
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling notulen ALV 17 december 2020 (beslissing) 
3. Voordracht Lukas Vermeer als Penningmeester (beslissing)
4. Bestuursleden aan het woord. 
5. Goedkeuring begroting seizoen 2021-2022 (beslissing)
6. Vaststellen contributie seizoen 2021-2022 (beslissing) 
7. Rondvraag & Sluiting 

We hopen u te zien op 23 juni. 

Vriendelijke groet, 
Bestuur Ring Pass Delft