De Club Apr
26

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 19 mei 2022

Nieuws afbeelding Beste (ouders van) leden, ereleden en leden van verdienste,

Het Bestuur van Ring Pass Delft nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op

Donderdag 19 mei 2022 om 20:00 uur in het clubhuis

Vragen   
Bij vragen over de stukken, deze graag vóór de ALV indienen. We hebben dan tijd voor de ALV om een en ander uit te zoeken.
Vragen kunnen tot en met 10 mei 2022 ingediend worden via [email protected]

De vraag graag onder vermelding van naam indienen, per mail op bovenstaande mailadres. Een overzicht van alle ingediende vragen en een concept beantwoording zal uiterlijk 17 mei 2022 gepubliceerd worden op de website achter de login pagina op de Ring Pass Delft website: club - documenten – alv.

Stukken
De stukken voor de ALV zijn vanaf nu ook rechtstreeks te vinden achter de login pagina op de Ring Pass Delft website: club - documenten – alv.

Tennisleden die niet kunnen inloggen op de website van Ring Pass verzoeken wij dit (per mail) aan te geven, de documenten worden dan per email doorgestuurd.

Nieuwe bestuursleden
Door het aflopen van de bestuurstermijn van Anja en Betty is er ruimte voor nieuwe bestuursleden.
Tijdens de ALV draagt het bestuur 2 leden voor als nieuw bestuurslid.

Een voordracht vanuit de leden is mogelijk volgens de statuten art 9. lid 5.
Hiervoor dient een kandidaat te worden aangedragen door 10% stemgerechtigden leden.
Indiening hiervan dient uiterlijk 5 mei binnen te zijn bij het bestuur.

Agenda ALV 19 mei 2022 Ring Pass Delft
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen ALV 18 november 2021 (beslissing)
3. Voordracht Sina Wulder en Konrad van den Ende als nieuwe bestuursleden  (beslissing)
4. Bestuursleden aan het woord.
5. Goedkeuring begroting seizoen 2022-2023 (beslissing)
6. Vaststellen contributie seizoen 2022-2023 (beslissing)
7. Rondvraag & Sluiting


We hopen u weer live te zien op 19 mei.

Vriendelijke groet,

Bestuur Ring Pass Delft