De Club Mei
14

Nieuwe datum ALV - dinsdag 31 mei 2022

Nieuws afbeelding
Beste leden, ereleden en leden van verdienste,

Helaas hebben we als bestuur het besluit moeten nemen om de komende ALV te verzetten.

De reden hiervoor is meerledig.
Geheel onverwacht kunnen zowel voorzitter als vicevoorzitter niet aanwezig zijn. Soms zijn er helaas zaken waar je geen grip op hebt.
Daarnaast hebben we twee aftredende en twee nieuw toetredende bestuursleden. 
Dit maakt dat er te weinig bestuursleden aanwezig zijn om de vergadering door te laten gaan.
Onze welgemeende excuses hiervoor.

Het Bestuur van Ring Pass Delft nodigt u daarom uit voor de uitgestelde Algemene Leden Vergadering op

Dinsdag 31 mei 2022 om 20:00 uur in het clubhuis

Zie voor meer informatie de mail verstuurd aan alle leden, ereleden en leden van verdienste.