Hockey Jun
19

Ballentassen

Nieuws afbeelding

Afgelopen week hebben wij de ballentassen van de teams in ontvangst mogen nemen. De meerderheid van de tassen werd helemaal compleet ingeleverd, onze dank is groot voor jullie zorgvuldigheid met het omgaan met de RP trainingsmaterialen!


Dit was het eerste seizoen dat RP een borg instelde voor de ballentassen, waardoor we te maken kregen met enkele onvoorziene omstandigheden. Waaronder de gezamenlijke trainingen, en daardoor het gezamenlijk gebruik van de ballentassen gedurende trainingen, van de D en E8 elftallen. Uiteraard hebben we hier met de teruggave van de borg rekening gehouden (omdat tassen wel zijn gedeclareerd). Teveel ingeleverde spullen worden niet verrekend met de borg.

 

We hebben bij het inleveren van een lager aantal dan uitgegeven wel enige coulance gehanteerd gezien afschrijving van de materialen (bijv. bij tussen 30 en 39 ingeleverde ballen, tov 40 uitgegeven ballen, zal geen verrekening op borg plaats vinden).

 

We zullen afzonderlijk de teammanagers benaderen met uitleg waar wel een verrekening met de borg zal plaatsvinden.

 

Halverwege komende week zal de borg worden geretourneerd.

 

Groet,

Trainingsmateriaalcommissie

Rachèl, Miranda en Silvia

[email protected]