Bestuursmededelingen
Nov-14

Nieuw Stichtingsbestuur Sportpark Hof van Delft

Afgelopen bestuursvergadering van SSHvD heeft een bestuur mutatie plaatsgevonden. Na jaren van inspanningen voor de Stichting hebben de bestuursleden Hans van Rossum (voorzitter en Ed Kanter (Lid) hun functie beschikbaar gesteld. Intussen is een nieuw lid gevonden om de SSHvD te versterken; Christine Smals.   Nieuwe samenstelling Stichting Sportpark: Nils Eekhout ...