Ring Pass Delft
Hockey bij de jongste jeugd 

In het seizoen 2018-2019bestaat de jongste jeugd commissie uit:

vacature

Monique Elsing

Christine Arendse
Erica van Holten
Voorzitter

Coördinator
E-lijn j / m
Coördinator
F-lijn jongens
Coördinator
F-lijn meisjes


Eline Lankhuizen

Coördinator
FunkeySpreek ons aan langs het veld of e-mail ons : [email protected]


Email adressen van de commissie leden:

Voorzitter
[email protected]
Vacature
Wedstrijdsecretariaat
[email protected]

Funkey
[email protected]
Eline Lankhuizen
Coördinator Meisjes E

[email protected] Monique Elsing
Coördinator Jongens E

[email protected]
Monique Elsing
Coördinator Meisjes F

[email protected]
Erica van Holten
Coördinator Jongens F

[email protected]
Christine Arendse
Trainingscoordinatoren
Jongste Jeugd (Roze trui)
Wedstrijdtafel

[email protected]


Vacatures

 Joyce Heuving
Materialen
Kijk op de pagina Keepers- en trainingsmaterialenDe Jongste jeugd zijn de jongste spelers van de vereniging. Er zijn ruim 300 jongste-jeugd leden bij Ring Pass.


Achtergrond informatie over Jongste Jeugd Hockey

F-JEUGD: Kinderen van 6 en 7 jaar. Alleen voor de 7-jarigen zijn er competitie wedstrijden. Deze kinderen moeten voor 1 oktober van het betreffende seizoen 7 jaar zijn. Voor de 6-jarigen, die voor 1 oktober van het betreffende seizoen 6 jaar zijn, verzorgt de vereniging een speelse training.

E-JEUGD: Kinderen van 8 tot 10 jaar. Beginners moeten voor 1 oktober van het betreffende seizoen 8 jaar zijn. Wij onderscheiden in deze categorie twee groepen:
 • 1e jaars E:
  • Dit zijn nieuwelingen of 8/9 jarigen die in de F-categorie hebben getraind/gespeeld.
  • Er zijn 5 meisjes teams (ME5/ME6/ME7/ME8/ME9)
  • Er zijn 4 jongens teams (JE4/JE5/JE6/JE7) in deze categorie.
  • De teams spelen 6-tal hockey.
 • 2e jaars E:
  • Dit zijn 9/10 jarigen.
  • Er zijn 4 meisjes teams (ME1/ME2/ME3/ME4)
  • Er zijn 3 jongens teams (JE1/JE2/JE3).
  • Deze teams spelen 8-tal hockey.
En verder:
 • Het laatste nieuws van en voor onze jongste jeugd teams staat bij al het andere Nieuws op de Nieuwspagina. Het oude Nieuws staat in het archief
 • Het wedstrijdschema van de Jongste Jeugd teams staat bij alle andere wedstrijden,
 • De seizoensagenda wordt regelmatig bijgewerkt op deze website.
 • Uitslagen van wedstrijden van de Jongste Jeugd worden niet vermeld op deze site en niet op de site van de KNHB.

Inschrijven JJ en wachtlijst
Vanaf het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt kunt u hem of haar aanmelden. Het aanmeldformulier staat hier (link naar inschrijfformulier). De Jongste Jeugd Commissie zal u informeren wanneer uw kind lid kan worden en de eerste training zal beginnen.
Voor informatie over het aanmelden en andere zaken kunt u terecht bij de lijncoordinator Jongens E en F of de lijncoordinator Meisjes E en F.

Training
In de jongste jeugd krijgen alle kinderen op woensdagmiddag een uur training en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd met HUN TEAM.
De eerste jaars F (trainings F) spelen op zaterdagochtend nog geen competitie maar trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur. De tweedejaars E trainen daarnaast gedurende de week een tweede keer.

Voorbereidingen van een volgend seizoen
Bij de indeling van de teams worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
De kinderen die met 6 jaar gaan hockeyen (trainings F) worden nog niet op sterkte ingedeeld maar beginnen gewoon samen met trainen.

Dat gebeurt wel als zij overgaan naar de tweedejaars F en competitie (drietal) gaan spelen. Bij sterkte moet op deze leeftijd vooral gedacht worden aan beleving/fanatisme. De ervaring leert dat kinderen er meer plezier aan beleven en meer leren als ze op min of meer gelijk niveau worden ingedeeld. Bij de indeling wordt geen rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes.

De teams blijven bij de overgang naar de eerstejaars E zoveel mogelijk ongewijzigd, aangezien de aantallen per team niet wijzigen en de kinderen het jaar ervoor al op sterkte zijn ingedeeld. Zoveel mogelijk, dus als er kinderen zijn die zich heel sterk hebben ontwikkeld (of juist niet) zijn wijzigingen altijd mogelijk.

Bij de overgang van de eerstejaars naar de tweedejaars E wordt wel weer gekeken naar het niveau. De aantallen per team wijzigen (van zestal naar achttal hockey), dus de teams moeten hoe dan ook gewijzigd worden.

De overgang van de tweedejaars E naar de D-lijn gebeurt in overleg met de Tophockeycommissie (voor wat betreft D1 en D3) en verder in overleg met de D-coordinatoren van de jeugd commissie. Ook hier geldt dat op sterkte wordt ingedeeld.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt het gehele jaar door uiteraard door coaches en trainers. De uiteindelijke indeling gebeurt door onafhankelijke personen die door de jongste jeugd commissie gevraagd worden. Zij houden hierbij uiteraard rekening met de ervaringen van coaches en trainers, maar zullen wellicht een andere indeling maken omdat zij alle kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie bekijken en dus een algemener overzicht zullen hebben. In de loop van het seizoen worden onderlinge oefenwedstrijdjes op de training georganiseerd om een goed beeld van de kinderen te krijgen. Ook kunnen er zogenaamde husseltrainingen gehouden worden waarbij alle kinderen van dezelfde leeftijdscategorie samen trainen, zodat de indelers een goed beeld krijgen van de onderlinge verhoudingen.


 
 
 
Instagram