Ring Pass Delft
Zaalhockey bij de jeugd 


Wat is zaalhockey?
Hockeyen op het veld is al leuk, maar hockey in de zaal gaat veel sneller en is daarom nog spannender en mooier om naar te kijken. Zaalhockey wordt in een sporthal gespeeld en kenmerkt zich door snelheid, waarbij aanval en verdediging elkaar in hoog tempo afwisselen. Dit komt door de kleinere afmeting van het veld , de vloer in de hal en de balken, die in plaats van de zijlijnen de bal terugkaatsen.


Zaalhockey bij Ring Pass?
Bij Ring Pass doen alle teams vanuit de junioren (vanaf de D-teams) automatisch mee met zaalhockey. De standaard zaalcontributie zit bij de junioren ook inbegrepen in de gewone contributie. Voor de top- en opleidingsteams geldt een toeslag.
Voor de Jongste Jeugd en Senioren is zaalhockey NIET inbegrepen in de contributie. Zie hiervoor ook de site bij contributies. 

Sinds seizoen 2015-2016 gaan voor het eerst niet alleen de tweedejaars E, maar ook de eerstejaars E de zaal in. Voor meer informatie mail naar [email protected]

Zaalhuur
Voor de wedstrijden en zaaltrainingen huurt Ring Pass Delft zaalruimte bij verschillende sporthallen in de regio. Omdat zaalruimte schaars is, is het soms onvermijdelijk dat teams wat vroeger of later op de avond trainen. Andere sportverenigingen die de zaal het hele jaar huren, hebben immers voorrang. Vergeet niet, dat wij te gast zijn in de sportzalen van gemeenten en andere organisaties.

Zaalhockeycommissie 

De Ring Pass Delft een zaalhockeycommissie.
        
 Toke Arkesteijn Ellen Karreman
Wilbert Dirven
Stella de Regt
Voorzitter HCS lid

HCJ lid

HCJJ lid

 

 De zaalcommissie houdt zich onder andere bezig met: 

 • Inhuur van zalen in de omgeving, zodat er door de teams gedurende de winterperiode in de zaal getraind kan worden.
 • Organiseren van een verkoopdag van zaalhockeyspullen (meestal in december, net voor Sinterklaas).
 • Organiseren informatieavond voor onze zaalscheidsrechters.
 • Organiseren informatieavond voor de zaalcoaches en managers.

 Vragen? Stuur een email naar [email protected]


Belangrijke zaalhockey informatie voor alle teams staat hier beschreven: 

Verschillen tussen veldhockey en zaalhockey . Open de PDF

Alle overige regels, zoals die op het veld gelden, gelden ook in de zaal. De regels zijn ook te vinden op de website van de KNHB.


Zaalschoenen, zaalstick, uitrusting keeper 

 • In de zaal speel je met gymschoenen met lichte zolen. Schoenen met zwarte zolen of zolen die afgeven op de zaalvloer, zijn niet toegestaan.
 • Daarnaast gebruik je scheenbeschermers, een bitje en een speciale hockeystick voor in de zaal. Met deze zaalhockeystick kun je beter pushen en is in de zalen in de regio Zuid-Holland verplicht.
 • De keeper mag geen gespen hebben, die de vloer zou kunnen beschadigen. Het is verplicht om legguards van klittenband te voorzien of de gespen af te plakken. Beter is het om plastic gespen (voor eigen rekening) te bestellen. De keeper dient altijd in een shirt met afwijkende kleur te spelen. 
 • In de zaalperiode is het clubhuis beperkt open, dus je kunt niet altijd bij je keeperspullen. Het is dan ook handig om deze in de winterperiode, zonodig, mee naar huis te nemen.
 • Hoewel het dragen van een handschoen (nog) niet verplicht is, is het dragen hiervan wel aan te raden, ter bescherming van de hand (en).
 • Het meenemen van dranken naar de zalen is overal verboden. Uitsluitend water, in goed afsluitbare flessen, voor de spelers is toegestaan. Let wel op dat er niet geknoeid wordt, dit maakt de vloer glad!

 • Elk jeugdteam moet een begeleider (coach of manager) hebben, die ouder is dan 18 jaar.
 • Jeugdteams zonder begeleiding/coach wordt (onherroepelijk) de toegang tot de zaal en de kleedkamers geweigerd.
 • In verband met het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers heeft een team een (extra) begeleider van hetzelfde geslacht als het team.
 • De begeleider/coach is steeds bij het team en kan niet optreden als scheidsrechter.
 • De begeleider/coach meldt zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de zaalleiding. Hij/zij dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar team tenminste 5 minuten voor aanvang van de geplande wedstrijd gereed staat en in de directe nabijheid van het speelveld aanwezig is.
 • Begeleiders/coaches en/of teams die bij het in gebruik nemen van een kleedkamer opmerken dat er voor hun komst schade, vernielingen of andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, dienen dit onmiddellijk te melden aan de zaalleiding. Dit is ook in hun eigen belang, omdat anders zal worden aangenomen dat zij daar de oorzaak van zijn.
 • De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team tijdens de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes en in de verpozingsruimte en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt.
 • De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het speelveld gaat oefenen.
 • De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de zaalleiding en/of zaalbeheerder. Dit geldt ook voor het speelklaar maken van het veld en het opruimen van de balken en doelen na de wedstrijd.


Wedstrijden
 

 • De wedstrijden vinden vanaf het eerste weekend van december tot en met het tweede weekend van februari plaats.  
 • Je vindt het programma voor de hele periode op deze website van Ring Pass bij het wedstrijdschema en bij jouw eigen zaalteam, maar ook bij de 'standenmotor zaal' van de KNHB.
 • Bij de zaal wordt er steeds in een blok van twee uur gespeeld. In die twee uur dienen er drie wedstrijden gespeeld te worden.
 • Het team zelf speelt per dag twee wedstrijden, die elk 35 minuten duren. Er wordt niet van kant gewisseld. 
 • De scheidsrechters wisselen wel van kant op een rustig moment, zo rond de 18e speelminuut. In de zaal wordt de tijd niet stil gezet.
 • Bij de Junioren mag het team maximaal uit 12 spelers of speelsters bestaan en mogen er 6 spelers of speelsters tegelijkertijd  in het veld staan.
 • Een vaste keeper mag worden opgesteld, maar er mag ook met een vliegende keep worden gespeeld. Je mag per wedstrijd maar twee keer wisselen van vaste naar vliegende keep.

 

Zaalleiding 

 • Elk team heeft tijdens de hele periode twee keer zaalleiding. Dat betekent dat het team verantwoordelijk is voor de zaal en de wedstrijdtafel. 
 • Bij de taken van de zaalleiding behoort het netjes houden van de sporthal. 
 • Twee of drie ouders van het team worden hiervoor door de coach of manager aangewezen. Meestal zijn dat dezelfde ouders, die ook de rijbeurt hebben.
 • Als je zaalleiding hebt, dien je, als dat nog niet gebeurd is, balken neer te leggen en de goals neer te zetten. En aan het eind van de dag, in overleg met de zaalbeheerder, balken en goals op te ruimen. Als je dat samen doet, is het zo gebeurd. Zorg wel dat je op tijd bent!
 • Buiten het zaalveld mag er niet gehockeyd worden. Dus ook niet hockeyen in de kleedkamer of in de gang. 


Wedstrijdtafel

 • Indien het programma uitloopt, dient u de wedstrijden in te korten.
 • U houdt de stand bij.
 • Het thuisspelende team levert de wedstrijdbal.
 • De duur van een wedstrijd is 35 minuten (behalve enkele Topklasse-poules)
 • U meldt de scheidsrechters de wedstrijd aan te vangen of te beëindigen en in wedstrijden van 35 minuten halverwege de wedstrijd van helft te wisselen.
 • U registreert de gele en rode kaarten.
 • Spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn, dienen zich te melden bij de wedstrijdtafel. De opgelegde straftijd gaat pas in, nadat de speler zich gemeld heeft. Tevens geeft de wedstrijdtafel het teken wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de wedstrijdtafel op het 'strafbankje'.
 • Alle wedstrijden dienen op de geplande tijd aan te vangen. Kan dit niet doordat bv een team te laat is, dan wordt dit gemeld op het digitale wedstrijdformulier. Tezamen met de oorzaak en het aantal minuten dat er te laat is begonnen. Komt een team niet opdagen, dan vermeldt u dit.(Geen uitslag invullen in het DWF!).

 

Scheidsrechters

In de zaal dient elk team een eigen scheidsrechter mee te nemen. Ring Pass Delft houdt elk jaar speciaal voor de zaalfluiters een avond om alle kennis aangaande het zaalfluiten weer paraat te krijgen. Ook op internet is hier veel over te vinden.


DWF

Ook in de zaal wordt er gewerkt met het digitale wedstrijdformulier. Dit werkt hetzelfde als het veld, behalve dat er nu maar 12 spelers of speelsters op het formulier ingevuld kunnen worden.

 

Zaaltrainingen

Vanuit Ring Pass Delft worden er voor alle teams die meedoen met zaalhockey, zalen geregeld, zodat er een aantal keer in de zaal getraind kan worden. Eind oktober/begin november worden de teams hierover geïnformeerd. De teams zorgen zelf voor een trainer en de nemen de eigen ballentas mee.

Bij Ring PassDelft  wordt er geen balkenveld meer op het terrein zelf gecreëerd. Er kan nog wel buiten worden getraind, als het weer het toelaat.


Tactiek

In de zaal wordt er een ander systeem gespeeld, vaak de 'dobbelsteen' of de 'kerstboom'. Voor de zaal heeft de KNHB speciaal coachbijdehandjes voor de zaal ontwikkeld, waar veel nuttige informatie in staat.

Deze "bijdehandjes” zijn bij de zaalcommissie verkrijgbaar. 


Afgelasting

Ook zaalwedstrijden kunnen worden afgelast. Dit kan gebeuren bij heel slecht weer, denk aan hevige sneeuwval of bij schade in een sporthal, waardoor er niet gespeeld kan worden. Hou daarvoor de KNHB-site in de gaten.


Vragen? Stuur een email naar [email protected]

 
 
 
Instagram