Ring Pass Delft
Baanreglement 
Dit reglement (opgesteld, maart 2013) is het belang van ons allen.
De tenniscommissie beschouwt het als vanzelfsprekend dat u zich hieraan houdt.
  1. Alleen Ring Pass Tennisleden en hun introducés mogen gebruik maken van de tennisbanen van ons complex, plus degenen die voorafgaand aan het betreden van de baan aan de kassa betaald hebben voor de huur van een daar afgesproken baan en tijd. Ook derden kunnen in bijzondere gevallen de banen gebruiken, wanneer zij dat met de tenniscommissie zijn overeengekomen. Dergelijke overeenkomsten worden via de website bekend gemaakt.
  2. Iedere speler op de tennisbaan hangt een geldige tennispas of tenniszwerfpas op het afhangbord. Deze ontvangt u als de betaling van de contributie op de rekening van de penningmeester is bijgeschreven.
  3. Een tennispas is alleen geldig als deze is voorzien van een pasfoto en het lopende jaar vermeldt.
  4. Er moeten minimaal twee leden of betalende gasten op het complex aanwezig zijn om te kunnen afschrijven. Alleen pasjes van leden die aanwezig zijn en aan het spel deelnemen mogen opgehangen worden.
  5. Leden met een zwerfpas mogen alleen spelen op banen die vrij zijn.
  6. Verlopen, ongeldige of onrechtmatig gebruikte pasjes op het afhangbord worden verwijderd en ingenomen.
  7. Spelers die geen geldige tennispas hebben afgehangen worden van de baan verwijderd.
  8. Tijdens de tennislessen kan de betreffende baan niet afgeschreven worden.
  9. Tijdens een toernooi kan er op de daarvoor gereserveerde banen niet afgeschreven worden. Dit wordt tenminste een week van te voren via de website medegedeeld.
  10. Voor een enkelspel (2 of 3 personen) geldt een speeltijd van 45 minuten.
  11. Voor een dubbelspel geldt een speeltijd van 60 minuten.
  12. De speeltijd stelt u voor aanvang van het spel in op de klok van de afhangbordjes in de hal van het clubhuis. De ingestelde tijd is de aanvangstijd van het spel. De eerste die voor een spel afhangt op een onbezette baan mag de aanvangstijd op het hele kwartier naar voren afronden.
  13. Betreed de tennisbanen alleen in tenniskleding en op normale tennisschoenen, zonder noppen, dus ook niet met kunstgrashockeyschoenen.
  14. Betreed de tennisbanen via de hiervoor bestemde toegangshekken per baan.
  15. Tijdens het spel mogen geen anderen (zowel leden als niet-leden) zich storend ophouden op of bij de tennisbanen.
  16. Op de tennisbanen is het ten strengste verboden te roken of kauwgom achter te laten op de baan (dit is heel moeilijk te verwijderen).
  17. Ruim kopjes, glazen, flessen en afval van de banen en het terras op.
  18. Meld geconstateerde onregelmatigheden aan de tenniscommissie. 

   Download PDF van baanreglement 2013
 
 
 
Instagram