Ring Pass Delft
Kom tennissen bij Ring Pass Delft 


Tennissen bij Ring Pass Delft is mogelijk voor iedereen die graag een balletje wil slaan: als lid, zwerflid, gelegenheidsspeler of als introducé. Ring Pass biedt u vier kunstgrasbanen waarop u het hele jaar door kunt tennissen.


Lid

Als lid geniet u het hele jaar door van onbeperkt gebruik van de tennisbanen. Uw lidmaatschap geldt gedurende het tennisjaar van 1 januari tot en met 31 december of een gedeelte daarvan, wan­neer u tijdens het tennisjaar lid wordt. U krijgt een KNLTB-tennispas, waarmee u de baan op kunt en u mag deelnemen aan de competitie.

Zwerflid

Zwerflidmaatschap is er voor Ring Passhockeyers en hun ouders. Het is een voordelige vorm van het lidmaatschap, met de beperking dat u geen competitie mag spelen en bij drukte op de baan gewone leden voorrang hebben.

Gelegenheidsspeler

Wanneer u geen lid bent van Ring Pass Tennis, kunt u tennissen wanneer de bar geopend is. Voor 12 euro per uur kunt u een baan afschrijven bij de bar.

Introducé

Voor 5 euro per persoon kunt u als introducé tennissen met een lid van Ring Pass Tennis. De bijdrage kunt u aan de bar voldoen.

Ring Pass is een vereniging met een grote hockeyafdeling als kernactviteit en een tennisafdeling als nevenactiviteit. Lidmaatschap is mogelijk voor alleen hockey, alleen tennis of een combinatie van beiden. Uiteraard willen we al onze leden de mogelijkheid bieden om hun sport in een gezellige en veilige omgeving te beoefenen, iedereen op zijn of haar eigen niveau. Om dit te bereiken hebben we ook uw hulp nodig!

Bij inschrijving vragen we u dan ook hoe u zich als vrijwilliger in zou willen zetten voor de vereniging of voor het team van uw kind. Ga naar het inschrijfformulierBEËINDIGEN TENNISLIDMAATSCHAP/ZWERFPASLIDMAATSCHAP

Wij hopen natuurlijk dat u het bij Ring Pass zo naar uw zin heeft. Mocht u echter uw lidmaatschap niet willen verlengen, dan verzoeken wij u om, conform Artikel 30 van ons Huishoudelijk Reglement, vóór 31 december van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail op te zeggen, graag met vermelding van redenen, bij de ledenadministratie van de vereniging (zie Contact voor postadres).

Indien u niet tijdig heeft opgezegd bent u verplicht minimaal 20 Euro te betalen, dit in verband o.a. met de bondscontributie die de vereniging jaarlijks in januari voor elk lid aan de KNLTB moet betalen.

Mocht de reden van opzegging van financiële aard zijn, dan willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een bijdrage in de contributie en een vergoeding voor de aanschaf van materialen van de Gemeente Delft te ontvangen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de ledenadministratie van de vereniging.


 
 
 
 
Instagram